Obecně závazná vyhláška č. 1/2020

Zveřejněno dne 17. prosince 2020

V příloze je zveřejněna obecně závazná vyhláška obce Petrovice č. 1/2020, o poplatku za komunální odpad, kterou vydalo Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání dne 17.12.2020. 

Na rok 2021 je stanovena sazba poplatku podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti při 14-denním svozu takto: za sběrnou nádobu o objemu 110-120 l: 1.280,-- Kč, za sběrnou nádobu o objemu 240 l: 2.560,-- Kč.  

Zvýšené náklady dle kalkulace na rok 2021 činí především zvýšení základního poplatku za uložení jedné tuny směsného komunálního odpadu na skládku z 500,-- Kč na 800,-- Kč. Ročně je z naší obce odvezeno při svozech popelnic celkem cca 60 tun komunálního směsného odpadu, což při uvedeném zvýšení sazby poplatku činí zvýšení nákladů o 16.800,-- Kč. O částku 1,-- Kč se zvyšuje manipulace s odpadní nádobou (popelnicí) při svozu, což činí částku 26,-- Kč/popelnice/rok.        

Obecně závazná vyhláška je v listinné podobě uložena v kanceláři Obecního úřadu Petrovice.  

Zveřejnila: Helena Moudrá