Odečet stavu vodoměru v nemovitosti - 4.9.2023

Zveřejněno dne 30. srpna 2023

Vodárenská akciová společnost a.s., divize Třebíč, oznamuje, že v pondělí 4. září 2023 od 8:30 hodin bude v jednotlivých nemovitostech provádět zaměstnanec pan Milostný odečet stavu vodoměru.

V případě, že v nemovitosti nebude nikdo přítomen, proveďte samoodečet a písemnou informaci o stavu vodoměru lze ponechat přilepenou na vchodových dveřích.

Údaj lze zaslat na e-mail: milostny.pavel@gmail.com nebo sms zprávou na tel.: 734 236 419. Ve zprávě je nutné uvést jméno, adresu, konečný stav vodoměru.

Zveřejnila: Helena Moudrá