Odečty stavu vodoměrů u nemovitostí v obci

Zveřejněno dne 09. září 2019

Vodárenská akciová společnost a.s., divize Třebíč, oznamuje, že ve středu 11. září 2019 v průběhu dne (cca od 8.00 hodin) bude v jednotlivých nemovitostech provádět zaměstnanec p. Milostný odečty stavu vodoměru.

V případě, že v nemovitosti není nikdo přítomen, proveďte odečet stavu vodoměru sami (tzv. samoodečet) a písemný údaj ponechte u sousedů, popř. lísteček s konečným stavem vodoměru přilepte na vchodové dveře.

Zveřejnila: Helena Moudrá