Odečty stavů vodoměrů v nemovitostech obce

Zveřejněno dne 30. srpna 2021

Vodárenská akciová společnost a.s., divize Třebíč, oznamuje, že ve středu 1. září 2021 v průběhu dne bude v jednotlivých nemovitostech provádět zaměstnanec p. Milostný odečty stavu vodoměru.

V případě, že v nemovitosti není nikdo přítomen, proveďte odečet stavu vodoměru sami (tzv. samoodečet) a písemný údaj ponechte u sousedů, popř. lísteček s konečným stavem vodoměru přilepte na vchodové dveře. Stav vodoměru lze nahlásit také telefonicky: 734 236 419 nebo e-mailem: milostny.pavel@gmail.com. Ve zprávě je nutné uvést jméno, adresu a konečný stav vodoměru.

Zveřejnila: Helena Moudrá