Omezení provozní doby úřadů

Zveřejněno dne 16. března 2020

Dle usnesení Vlády České republiky ze dne 15.3.2020 č. 217 o přijetí krizového opatření, kterým je orgánům veřejné moci a správním orgánům uloženo, aby v rámci svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, dochází mimo jiné dle bodu 3. opatření k omezení rozsahu úředních hodin orgánů v maximálním počtu tří hodin v pondělí a ve středu. O změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých elektronických úředních deskách resp. internetových stránkách.    

Upozorňujeme občany na výše uvedenou skutečnost. Upravené úřední hodiny jednotlivých úřadů jsou zveřejněny zpravidla na jejich internetových stránkách. Opatření se týká mimo jiné např. Městského úřadu v Třebíči, Úřadu městyse Okříšky, všech katastrálních úřadů, finančních úřadů, správ sociálního zabezpečení, úřadů práce atd.

Záležitosti, které lze řešit telefonicky a e-mailem, budou zpracovávány. Omezení osobních návštěv úřadů je i ve Vašem zájmu.

Zveřejnila: Helena Moudrá