Ochranné opatření - Opatření při překročení státní hranice ČR

Zveřejněno dne 09. července 2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo s účinností od 9.7.2021 od 00:00 hodin do odvolání Ochranné opatření č.j.: MZDR 205992020-96/MIN/KAN, kterým nařizuje postupy k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2. 

Nařízené postupy slouží k zamezení zavlečení mutací uvedeného viru na území České republiky ze zahraničí. Nejdůležitější povinnosti upraví zaměstnavatelé podrobněji vnitřním předpisem nebo interním opatřením tak, jak bylo dosud v průběhu epidemie obvyklé. 

Uvedené ochranné opatření ze dne 8.7.2021 je v plném rozsahu zveřejněno v příloze.

Veškerá opatření, která aktuálně platí jsou zveřejněna zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/.

Zveřejnila: Helena Moudrá

   

Dokumenty ke stažení