Optický koherentní tomograf v Nemocnici Třebíč

Zveřejněno dne 07. prosince 2022

Obec Petrovice každoročně ze svého rozpočtu podporuje poskytovatele zdravotních a sociálních služeb a to zpravidla formou dotace k předem určenému účelu. V roce 2022 mimo jiné poskytla částku 15.000,-- Kč Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, na pořízení nového přístroje pro oční oddělení. Zakoupen byl optický koherentní tomograf. Vyšetření OCT představuje jednu z nejmodernějších a vysoce přínosných vyšetřovacích zobrazovacích metod pro detailní vyšetření předních i zadních struktur oka (cítnice, optického nervu, rohovky). 

Více informací o přístroji je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Dokumenty ke stažení