Organizace školního roku 2018/2019

Zveřejněno dne 30. srpna 2018

V příloze je zveřejněna organizace školního roku 2018/2019 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích.

Školní rok bude zahájen 3. září 2018 a ukončen 28. června 2019. Jarní prázdniny v okrese Třebíč jsou vyhlášeny v týdnu od 4. do 10. března 2019.

Organizaci školního roku v mateřských školách upravuje vyhl. č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších změn. V mateřských školách je školní rok ukončen 31. srpna. Přerušení nebo omezení provozu a zveřejnění těchto provozních změn upravuje § 3. Uzavření Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, ve dnech školních prázdnin bude řešeno individuálně v závislosti na počtu dětí přihlášených k docházce a provozu školní kuchyně dodávající obědy v uvedené dny. Omezení nebo přerušení provozu stanoví ředitelka školy po projednání se zřizovatelem. 

Zveřejnila: Helena Moudrá