Osvědčení o úspoře emisí v obci za rok 2021

Zveřejněno dne 01. června 2022

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., na základě množství vytříděných složek komunálních odpadů do kontejnerů v obci, vyčíslila a sdělila, že:

množtví odpadů bylo celkem 32,3 t, úspora emísí CO2 ekv. činila 31,089 tun, a úspora energie 790 605 MJ. Děkujeme občanům, kteří odpad třídí, neboť takto přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. 

V rámci celého systému EKO-KOM bylo uspořeno 23,9 mil. GJ energie, což je hruba tolik, kolik v průměru spotřebuje více než 367 000 domácností. Systém přispěl ke snížení emisí o 987 597 tun CO2 ekvivalentu.

Osvědčení o úspoře emisí je zveřejněno v příloze. Informace společnosti jsou zveřejněny zde: https://www.ekokom.cz/

Informace o třídění odpadů v Kraji Vysočina jsou zveřejněny zde: https://vysocina.trideni.cz/uvod/nas-kraj/odpady-v-kraji/.

Obec je zapojena do soutěže obcí My třídíme nejlépe. V kategorii obcí o velikosti 301 - 1500 obyvatel obsadila obec Petrovice 86. místo z 218 obcí. Výsledky zde: https://www.kr-vysocina.cz/my-tridime-nejlepe-2021/ds-304709/p1=111291 .

Zveřejnila: Helena Moudrá

    

Dokumenty ke stažení