Osvědčení o úspoře emisí v roce 2018

Zveřejněno dne 05. června 2019

Díky tříděnému sběru a recyklaci využitelných složek odpadů jsme přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Dle výpočtu společnosti EKO-KOM a.s., činí úspora, které jsme dosáhli díky vytřídění odpadů v domácnostech, v roce 2018: emise CO2 ekv.: 24,086 tun, úspora energie 656 169 MJ. 

Celkově občané obce odevzdali do kontejnerů v obci a na sběrné dvory 22,607 tun odpadů k recyklaci. Poděkování patří všem občanům, kteří odpad v domácnostech třídí. Certifikát Osvědčení o úspoře emisí je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Dokumenty ke stažení