Osvědčení o úspoře emisí za rok 2022

Zveřejněno dne 19. července 2023

V roce 2022 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v obci Petrovice uspořeno 30,511 tun CO2 a energie 779.786 MJ.

V množství se jednalo o 32,068 t vytříděných odpadů.

V celém systému EKO-KOM bylo uspořeno 24,5 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 376 tisíc domácností. Celkově přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 902 970 tun CO2 ekvivalentu.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Dokumenty ke stažení