Osvědčení o úspoře emisí za rok 2023

Zveřejněno dne 12. června 2024

Z dopisu EKO-KOM, a.s., Praha, ze dne 10.6.2024, k dosaženým výsledkům systému: V roce 2023 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití dopadů v systému EKO-KOM uspořeno celkem 26,5 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 426 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém ke snížení emisí o 999 054 tun CO2 ekvivalentu (z toho 428916 tun biogenního a 570 138 tun fosilního CO2 ekv.).    

Výsledek naší obce činil úsporu energie 728 238 MJ, a emisí CO2 ekv: biogenní - 8,201 tun, fosilní - 20,750 tun. Osvědčení, které obec Petrovice obdržela, je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Dokumenty ke stažení