Otevření sběrných dvorů spol. ESKO-T s.r.o.

Zveřejněno dne 09. dubna 2020

Společnost ESKO-T s.r.o., Třebíč, postupně opět otvírá sběrné dvory. Od úterý 14.4.2020 budou všechny sběrné dvory otevřeny dle standartních provozních dob. Sběrný dvůr v Okříškách bude otevřen od soboty 11. dubna 2020 - https://www.esko-t.cz/sluzby/sberne-dvory/sberny-dvur-okrisky/

Na sběrných dvorech je nutné dodržovat stávající bezpečnostní opatření a pokyny správců vzhledem ke stávajícím opatřením proti šíření koronaviru - mít roušku, dodržovat bezpečné vzdálenosti.  

Zveřejnila: Helena Moudrá