Oznámení ceny za stočné na rok 2019

Zveřejněno dne 28. prosince 2018

Zastupitelstvo obce Petrovice na svém 3. zasedání konaném dne 21. 12. 2018 projednalo a schválilo cenu za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací (tzv. stočné) v obci Petrovice na rok 2019. Usnesením č. 3, bod 7., byla schválena cena ve výši 15,-- Kč/m3 odpadních vod. 

Více informací k ceně je zveřejněno v příloze.                                     

Dokumenty ke stažení