Oznámení dětské lékařky MUDr. Marie Skálové

Zveřejněno dne 07. června 2018

Dětská lékařka MUDr. Marie Skálová oznamuje, že nebude ordinovat ve dnech 11.- 15. června 2018 a ve dnech 21. - 29. června 2018.

V ordinaci bude v pondělí, středu a pátek dopoledne přítomna zdravotní sestra.

Zástup zajišťují dětské lékařky: MUDr. Pavlíková, Třebíč, Okružní, tel.:  568 853 339, MUDr. Matějková, Třebíč, Dělnického, tel.: 568 850 220, MUDr. Keřkovská, Kněžice, tel.:  567 216 195.