Pamětní kniha obce

Zveřejněno dne 23. listopadu 2007

V přílohách je zveřejněna Pamětní kniha obce - kronika 1. díl - za období let 1925 - 1931.

Kronika byla technicky zpracována - naskenována do souborů.

Členění naskenovaných souborů:

Úvod, pravidelné zápisy r. 1925 - 1931 (str. 1-28), r. 1932 - 1963 (str. 29-66),

r. 1964 - 1970 (str. 67-91), r. 1971 - 1976 (str. 92-122), r. 1976 - 1980 (str. 122 - 145),

r. 1980 - 1983 (str. 145 - 183), r. 1983 - 1984 (str. 183 - 202).

Připravujeme technické zpracování 2. dílu kroniky obce vedené od roku 1984 do roku 1997.

Naším záměrem je - za pomoci Moravského zemského archivu v Brně, státního okresního archívu v Třebíči - i postupné zajištění fotokopií a zveřejnění školních kronik základní školy v Petrovicích.