PF 2022

Zveřejněno dne 30. prosince 2021

Starosta obce jako její statutární zástupce a ostatní členové Zastupitelstva obce Petrovice přejí všem občanům obce do roku 2022 především zdraví, štěstí, osobní i pracovní úspěchy a rodinnou pohodu.

Ať starý rok všechno, co je špatné, odnese a nový rok jen radosti přinese.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Dokumenty ke stažení