Poděkování a přehled činností Oblastní charity Třebíč

Zveřejněno dne 28. ledna 2020

Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání konaném dne 20.12.2019 schválilo poskytnutí individuální finanční neinvestiční dotace ve výši 20.000,-- Kč Oblastní charitě Třebíč, na poskytování domácí hospicové péče v regionu. Této služby v roce 2018 a 2019 využily i rodiny v naší obci a jejich pozitivní hodnocení poskytované péče bylo rozhodujícím faktorem pro schválení uvedené dotace.

Poděkování oblastní charity Třebíč doručené dne 26.1.2020 je adresováno všem členům zastupitelstva i občanům obce. 

Současně zveřejňujeme odkaz na internetové stránky Oblastní charity Třebíč, kde je zveřejněn seznam všech služeb, které organizace poskytuje: https://trebic.charita.cz/#.

Zveřejnila: Helena Moudrá     

Dokumenty ke stažení