Poděkování Oblastní charity Třebíč - Tříkrálová sbírka 2021

Zveřejněno dne 26. února 2021

Oblastní charita Třebíč děkuje všem dárcům, kteří v letošním roce přispěli do Tříkrálové sbírky. Do pokladničky umístěné v prodejně smíšeného zboží v obci bylo vybráno 2.727,-- Kč. Převážná část sbírky se uskutečňuje on-line a koná se až do 30.4.2021. Více informací: https://www.trikralovasbirka.cz/

Poděkování je zveřejněno v příloze.

Několik zajímavostí z letošní sbírky k 22.2.2021: Brněnská diecéze má nejlepší výtěžek v celé ČR a to 17 331 131 Kč. Okres Třebíč má v rámci diecéze třetí nejlepší výtěžek, který dosud činí 1 903 010,- Kč . Výtěžek je letos o 38% nižší než v předešlém roce, přesto mělo 5 obcí vyšší výtěžek než v roce 2020. Nováčkem roku je obec Odunec, která pořádala poprvé sbírku samostatně s krásným výsledkem 8750,-- Kč, což je o 2857,- Kč více než v loni. Skokanem roku je obec Litohoř s výtěžkem o 3732,-Kč vyšším než v roce 2020. 

Informace poskytla: Mgr. Pavlína Kovářová, koordinátorka Rané péče Třebíč. Zveřejnila: Helena Moudrá

Dokumenty ke stažení