Pomoc Oblastní charity Třebíč - Krizová linka

Zveřejněno dne 02. dubna 2020

V současné době se nacházíme v situací, která je pro nás všechny zcela neznámá a může nám způsobovat nejistotu, obavy. Zejména Ti, kteří zůstali doma osamoceni a patří mezi rizikové skupiny ohrožené onemocněním COVID-19, nebo naopak jsou nyní ve velkém pracovním vypětí a stresu, tak mohou zažívat silné pocity strachu. Každý problém se dá zvládnout, sdělená starost se stává poloviční starostí a vlídné slovo může být lékem, který nyní potřebujeme.

Pokud potřebujete psychickou nebo duchovní podporu, je možná pomoc po telefonu. Oblastní charita Třebíč zřídila krizovou linku, kde jsou k dispozici osoby pro přátelské i křesťanské rozhovory a psychoterapeutická pomoc.  Kontakty a pracovní doba jsou zveřejněny v příloze. 

Informace Centrální krizové linky: Mgr. Pavlína Kovářová, mobil: 606 860 551, pondělí - pátek: 9:00 - 11:00, 13:00 - 17:00 hodin. 

Nabídka služeb Oblastní charity Třebíč: https://trebic.charita.cz/

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Dokumenty ke stažení