Pravidla - mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Zveřejněno dne 26. května 2020

V souvislosti s obnovením provozu u všech restaurací, provozoven, míst kultury a sportu a ubytovacích služeb stanovilo Ministerstvo zdravotnictví svým mimořádným opatřením podmínky jejich provozu a pohybu všech osob v těchto místech. 

Mimořádné opatření ze dne 25. května 2020, č. j.: MZDR 20581/2020-3/MIN/KAN, je zveřejněno v příloze.

Mimořádným opatřením ze dne 25. května 2020, č.j.: MZDR 15757/2020-19/MIN/KAN, je také upraveno povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest (respirátorů, roušek, ústenek), které je rovněž zveřejněno v příloze v plném rozsahu.  

Znalost pravidel vyhlášených v souvislosti se současnou pandemií koronaviru způsobující onemocnění COVID-19 a především jejich dodržování chrání nás všechny před nekontrolovatelným šířením této nemoci. Předběžná opatrnost je stále na místě.

 Zveřejnila: Helena Moudrá