Prodej pozemků obce - informace v tisku

Zveřejněno dne 18. ledna 2019

Na internetových stránkách idnes.cz byl dne 16.1.2019 zveřejněn tento článek: https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/obchvat-doprava-silnice-petrovice-prodej-pozemek-kraj-okrisky-vysocina.A190116_451269_jihlava-zpravy_mv 

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 20. září 2018 byla projednána žádost Kraje Vysočina na darování pozemků v k.ú. Petrovice u Třebíče pro stavbu přeložky silnice II/405 tzv. obchvat Okříšek a o bezplatné užívání dalších pozemků v průběhu stavby. Na základě přijatého usnesení byla Kraji Vysočina zaslána žádost o úhradu kupní ceny, tak jako v případě nabytí pozemků pro stavbu od jiných vlastníků. Text žádosti obce a stanovisko majetkového odboru Kraje Vysočina: https://samosprava.kr-vysocina.cz/priloha/download/RK-01-2019-47pr01.pdfhttps://samosprava.kr-vysocina.cz/material/RK-01-2019-47.

Zveřejnila: Helena Moudrá