Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek vozidel

Zveřejněno dne 08. března 2021

Na základě Evropského nařízení Omnibus II se možnost užití (platnost) propadlých řidičských nebo profesních průkazů či technických prohlídek motorových vozidel prodlužuje o 10 měsíců ode dne jejich původní platnosti v celé Evropské unii.

Prodloužení se týká dokladů propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021 a je dalším krokem ke snížení mobility občanů v rámci protiepidemických opatření k zamezení šíření koronaviru SARS-CoV-2. Stanice technické kontroly ani úřady s rozšířenou působností nejsou uzavřeny. Ministerstvo dopravy proto doporučuje aby, pokud je to možné, řidiči svá vozidla k pravidelné technické prohlídce přistavovali a uvedené úkony neodkládali. Opatření je určeno předevsím pro osoby, které jsou rizikovou skupinou k onemocnění Covid -19. 

Více informací k platnosti nařízení je zveřejněno zde: https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Platnost-ridicskych-prukazu-a-STK-je-prodlouzena?returl=/Media

Zveřejnila: Helena Moudrá