Protiepidemická ochrana od 1. července 2020

Zveřejněno dne 30. června 2020

Od 1.7.2020 se ruší další mimořádná opatření v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícím celosvětovou pandemii nemoci COVID-19.

Zakrytí úst a nosu plošně zůstává pouze ve zdravotnických a sociálních zařízeních a při agenturní domácí péči. Nadále zůstávají povinné v podzemní hromadné dopravě (v metru). Další případná omezení budou v případě potřeby stanovována lokálně - v místech ohniska nákazy a jejím šíření. 

Nadále zůstává v platnosti omezení počtu osob přítomných v jednom čase na jednom místě dle uvolnění od 22.6.2020, kdy běžných akcí se může zúčastnit 1.000 osob, v případě např. veletrhů 5.000 osob, avšak za podmínky, že prostory budou rozděleny do sektorů.

Důkladné mytí rukou je naprostým základem hygienických návyků. Zůstává jejich dezinfekce při vstupu do budovy. Koronavirus nezmizel, ale ohleduplnost a zodpovědnost každého jednotlivce ochrání nás všechny před jeho dalším šířením a vzestupem počtu nemocných. V případě jakéhokoliv příznaku respiračního onemocnění je třeba prevence, tzn. vyvarovat se návštěv míst s přítomností dalšího počtu osob.       

Informace týkající se uvolňování opatření: https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/.

Informace týkající se epidemiologické situace: https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-epidemiologicka-situace-v-regionech-cr/.

Zveřejnila: Helena Moudrá