Protiepidemická opatření: Co aktuálně platí

Zveřejněno dne 12. dubna 2021

Dne 11.4.2021 o půlnoci skončil na území České republiky nouzový stav, avšak nadále platí různá omezení, která jsou vydávána mimořádnými opatřeními. Co aktuálně platí je zveřejněno zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

Zák. č. 94/2021 Sb., zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně nekterých souvisejících zákonů, tzv. pandemický zákon, který vyšel v částce 38 Sbírky zákonů ČR roku 2021 je zveřejněn např. zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-94.

Zveřejnila: Helena Moudrá