Průzkum veřejného mínění obyvatel Kraje Vysočina

Zveřejněno dne 03. června 2020

Kraj Vysočina realizuje průzkum veřejného mínění mezi občany na Vysočině o názorech obyvatel kraje na kriminalitu, prevenci kriminality a kyberkriminalitu. Sesbíraná data budou sloužit k tvorbě strategického dokumentu Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na období 2021 - 2025. 

Průzkum bude probíhat od počátku června až do konce srpna formou online dotazníku, který je dostupný pod následujícím odkazem: https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/kraj-vysocina-kriminalita-pr/, kde jsou zveřejněny i další informace k dotazníku.

Průzkum je prováděn již potřetí. Naposledy se uskutečnil v roce 2016. 

Zveřejnila: Helena Moudrá