Retrospektivní zápis událostí let 2002 - 2006

Zveřejněno dne 27. června 2012

V kronice obce Petrovice chybí zápisy události některých let, kdy obec neměla osobu s funkcí kronikáře. Některé skutečnosti lze spolehlivě a přesně dohledat z materiálů uložených v archívu Obecního úřadu Petrovice a i v pozdějších letech zpracovat dodatečný tzv. retrospektivní zápis do kroniky.    

Dodatečně byly zpracovány události let 2002 - 2006, které projednalo a schválilo zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání dne 26.06.2012. Zápisy těchto let jsou zveřejněny v příloze.

Zveřejněno 27.06.2012, Helena Moudrá