Sběr kuchyňských olejů a tuků do nádob

Zveřejněno dne 10. ledna 2020

Jak již bylo zveřejněno dne 11.11.2019, je v rámci třídění odpadů z domácností zaváděn sběr kuchyňských olejů a tuků

Jak bude systém sběru olejů a tuku fungovat: Na všech sběrných dvorech budou rozmístěny žluté 5l nádoby na sběr těchto odpadů. Každý občan vlastnící evidenční kartu, která mu umožňuje odkládat odpady na sběrný dvůr, si zdarma vyzvedne prázdnou nádobukterou po naplnění vrátí na kterýkoliv sběrný dvůr a vezme si opět prázdnou nádobu.

Sběrný dvůr v Okříškách je otevřen v sobotu 9:00 - 14:00 hodin, středa (1.4. - 31.10.) 13:00 - 17:00 hodin, (1.11. - 31.3.) 12:00 - 16:00 hodin.

Více informací: https://www.esko-t.cz/novinka-trideni-oleju-a-tuku/.

Zveřejnila: Helena Moudrá