Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Zveřejněno dne 19. února 2021

Již od roku 1869 probíhá na našem území každých deset let sčítání lidu. Před sto lety v roce 1921 jsme se poprvé sčítali jako lid československý. Sčítání se uskuteční i v letošním roce a předpokládá se, že převážně bude probíhat online. Rozhodným okamžikem sčítání 2021 je půlnoc z 26. na 27.3.2021. Ve dnech 27.3. - 9.4.2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte, v době od 17.4. do 11.5.2021 vyplní a odevzdá listinný sčítací formulář. 

Zůčastnit se sčítání je zákonnou povinností. Za jeho realizaci odpovídá Český statistický úřad - viz https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-332.

Více informací pro občany je zveřejněno v příloze a zde: https://www.czso.cz/csu/scitani2021.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Aktualizace zveřejněná dne 29.3.2021: Termín pro vyplnění online dotazníku se prodlužuje do 11. května 2021 - viz: https://scitani.cz/csu/scitani2021/csu-prodluzuje-online-scitani.