Školní kronika

Zveřejněno dne 11. září 2008

V přílohách je zveřejněna naskenovaná školní kronika Základní školy v Petrovicích, kniha druhá, která popisuje události od zahájení školního roku 1957/1958 do konce školního roku 1985/1986, kdy byla činnost Základní školy v Petrovicích ukončena.

K dnešnímu dni (11.09.2008) je zveřejněno období šk. roku 1957/1958 - 1963/1964. Po odstranění technického problému budou vloženy zbývající soubory.

Děkuji za pochopení.

Helena Moudrá - referentka OÚ Petrovice