Slevy jízdného od 1. září 2018

Zveřejněno dne 05. září 2018

Od 1. září 2018 platí nový ceník veřejné autobusové a vlakové dopravy, kdy se do obvyklých tarifů promítnou slevy jízdného, které nařídila Vláda ČR.

Povinnost poskytovat slevy z jízdného (resp. „zlevněné (zvláštní) jízdné“) plyne dopravcům z výměru Ministerstva financí č. 01/2018 . 75% sleva je určena pro děti do 18 let, studenty do 26 let a seniory nad 65 let.

Informace o prokazování nároku na poskytnutí slevy je zveřejněno zde: https://www.kr-vysocina.cz/deti-studenti-i-nbsp-seniori-mohou-od-nbsp-zari-jezdit-se-nbsp-slevou-ve-nbsp-verejne-autobusove-i-nbsp-vlakove-doprave/d-4090064/p1=85853.

Zveřejnila: Helena Moudrá