Stanoviska, rady, doporučení

Zveřejněno dne 24. března 2020

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a z něho nastalé situace vystává řada otázek, na které se kompetentní orgány snaží odpovědět.

V příloze je zveřejněno:

- Pracovněprávní desatero: informace pro občany Ministerstva práce a sociálních věcí,

- Stanovisko k situaci, kdy skončila doba platnosti dokladů občanského průkazu, cestovního pasu nebo řidičského průkazu: Ministerstvo vnitra, 

- Doporučení k používání některých ochranných prostředků: Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

Zveřejnila: Helena Moudrá