Svoz bioodpadu v zimních měsících

Zveřejněno dne 23. listopadu 2020

Upozorňujeme občany, že firma ESKO-T s.r.o., Třebíč, v zimních měsících provádí svoz kontejnerů na bioodpad pouze 1x měsíčně. Hnědé kontejnery budou svezeny ve dnech 9.12.2020, 6.1.2021, 3.2.2021.

Mimo hnědých kontejnerů slouží občanům na uložení bioodpadu velkoobjemové kontejnery, které sváží Zemědělské družsvo Okříšky, družstvo. Svoz těchto kontejnerů je prováděn individuálně dle potřeby. Neboť se jedná o otevřené kontejnery, může být v mrazivém období problém s jejich odvozem a výsypem.

Žádáme občany, aby větve z předjarního ořezu stromů a keřů a z jejich kácení v době vegetačního klidu v případě většího množství odkládali vedle těchto velkoobjemových kontejnerů. Případné další informace k odstranění těchto odpadů lze dohodnout na Obecním úřadě Petrovice, tel.: 725101412.

Zveřejnila: Helena Moudrá