Třídění odpadů v obci v roce 2018

Zveřejněno dne 30. května 2019

Dle Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok 2018 občané v obci Petrovice vytřídili odpad v celkovém množství 51,8343 kg/osobu.

Papír v množství 6,053 t tj. 14,3096 kg/osobu, plasty v množství 9,279 t  tj. 21,9361 kg/osobu, kovové obaly v množství 0,520 t  tj. 1,2293 kg/osobu, sklo v množství 6,074 t  tj. 14,3593 kg/osobu.

Dle výsledků soutěže My třídíme nejlépe v roce 2018, která je hodnocena dle jednotlivých krajů, se obec Petrovice umístila na 109. místě z 214 obcí Kraje Vysočina v kategorii obcí 301 – 1500 obyvatel.  

Více informací týkající se třídění odpadů je zveřejněno v přiložené informaci.   

Zveřejnila: Helena Moudrá