Usnesení zastupitelstva obce přijatá v roce 2021

Zveřejněno dne 24. března 2021

V přílohách jsou průběžně zveřejňovány zápisy usnesení, které Zastupitelstvo obce Petrovice přijalo na svých zasedáních v roce 2021.

Z důvodu ochrany osobních údajů jsou zápisy zveřejněny v upravené podobě. V plném znění jsou v tištěné podobě uloženy k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice.   

Zveřejnila: Helena Moudrá

Konaná zasedání ZO v roce 2021: č. 19 - 25.2.2021