Usnesení zastupitelstva obce - rok 2023

Zveřejněno dne 07. března 2023

V přílohách jsou postupně zveřejňovány zápisy přijatých usnesení na zasedáních Zastupitelstva obce Petrovice.

Usnesení jsou zveřejňovány v upravené formě s ohledem na ochranu osob dle směrnice GDPR. V listinné podobě jsou uloženy k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Usnesení ZO č. 5 ze dne 01.03.2023 zveřejněno dne 07.03.2023.   

Usnesení ZO č. 6 ze dne 26.04.2023 zveřejněno dne 09.05.2023.

Usnesení ZO č. 7 ze dne 24.05.2023 zveřejněno dne 02.06.2023.

Usnesení ZO č. 8 ze dne 28.06.2023 zveřejněno dne 10.07.2023.

Usnesení ZO č. 9 ze dne 20.09.2023 zveřejněno dne 27.09.2023.

Usnesení ZO č. 10 ze dne 18.10.2023 zveřejněno dne 24.10.2023.

Usnesení ZO č. 11 ze dne 22.11.2023 zveřejněno dne 30.11.2023.

Usnesení ZO č. 12 ze dne 06.12.2023 zveřejněno dne 15.12.2023.

Usnesení ZO č. 13 ze dne 21.12.2023 zveřejněno dne 10.01.2024.