Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce v roce 2022

Zveřejněno dne 10. února 2022

Usnesení přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice jsou zpracována souhrnně a průběžně zveřejňována v upravené formě dle směrnice GDPR.

V listinné forma jsou písemnosti uloženy v kanceláři Obecního úřadu Petrovice k nahlédnutí.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Usnesení ze zasedání ZO č. 28 - 27.01.2022. 

Aktualizováno: Usnesení ze zasedání ZO č. 29, usnesení ze zasedání ZO č. 30, usnesení ze ZO č. 31, usnesení ze ZO č. 32.