Úspora emisí v roce 2019

Zveřejněno dne 08. června 2020

Odpad z domácností, který v obci vytřídíme do kontejnerů, je vážen a dle jeho množství je následně spočítána úspora emisí tzv. "uhlíková stopa".

Celkově bylo v roce 2019 díky recyklaci a využití papíru, skla, kovů, nápojovách kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM, a.s., uspořeno 21,6 mil. GJ energie, což je zhruba kolik v průměru spotřebuje za rok více než 332 tisíc domácností. Snížení emisí činilo 922 540 tun CO2 ekvivalentu. V naší obci činila úspora energie 739 294 MJ a 26,913 tun emisí CO2 ekvivalentu.   

I odpad, který byl odevzdán do sběrných dvorů nebo sběren surovin, bude využit a přispíváme tím ke zlepšení životního prostředí. Třídění odpadů má smysl. Poděkování patřím všem občanům, kteří odpad třídí.         

Osvědčení o úspoře emisí je zveřejněno v příloze.  

Zveřejnila: Helena Moudrá

 

Dokumenty ke stažení