Uvolňování krizových opatření od 25. května 2020

Zveřejněno dne 25. května 2020

Od 25.5.2020 dochází k dalšímu uvolňování mimořádných opatření, které byly přijaty v souvislosti s koronavirovou pandemií nemoci COVID-19. 

Přehled postupně rušených opatření a podmínky pro provoz některých zařízení jsou zveřejněny zde: https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/.

Náš život se pomalu vrací do stavu, na který jsme byli zvyklí před vypuknutím pandemie. Postupně se otevřely restaurace, obchody, provozovny, místa kultury a zábavy. Některá omezení však zůstávají (např. uzavření škol pro děti od druhého stupně), ale především se podstatně zvýšily hygienické podmínky, za kterých se lze v restauracích, obchodech a dalších uzavřených místech, kde dochází ke koncentraci osob, pohybovat, resp. je provozovat. Nadále zůstává povinnost nošení roušky ve všech vnitřních prostorách staveb, prostředků veřejné dopravy, při blízkém kontaktu s další osobou v blízší vzdálenosti než 2 metry. Samozřejmostí je důkladné mytí a dezinfekce rukou. Nadále je nutné udržovat bezpečný odstup od ostatních osob min. 2 metry   

Zveřejnila: Helena Moudrá