Uzavření Místní lidové knihovny Petrovice

Zveřejněno dne 29. července 2019

Místní lidová knihovna Petrovice bude uzavřena v úterý 30. července 2019 (dovolená) a 6. srpna 2019 (školení).

Náhradní výpůjční doba není stanovena, neboť probíhá instalace nové verze elektronického výpůjčního systému a převod dat centrální evidence knihovního fondu.

Zveřejnila: Helena Moudrá