Užívání tělocvičny v obci veřejností

Zveřejněno dne 19. října 2018

V příloze je zveřejněn aktualizovaný Provozní řád tělocvičny v Petrovicích, který projednalo a schválilo Zastupitelstvo obce Petrovice na svém 27. zasedání.