Veřejná doprava Vysočiny od 1.3.2020 - informace

Zveřejněno dne 14. února 2020

Od 1.3.2020 dochází k zavedení jednotného přestupního tarifu Veřejné dopravy Vysočiny a to u velké části smluvních dopravců Kraje Vysočina.

Pomocí jedné jízdenky se může cestující přepravovat mezi dvěma místy v Kraji Vysočina, přičemž během cesty můžu libovolně přestupovat mezi vlakem a autobusem. 

Informace Kraje Vysočina jsou zveřejněny v příloze. Více informací: https://www.kr-vysocina.cz/verejnadopravavysociny.asp.

Zveřejnila: Helena Moudrá