Veřejná konzultace k ochraně ovzduší - veřejný dotazník

Zveřejněno dne 19. července 2021

Ministerstvo životního prostředí se obrací na širokou veřejnost s v ýzvou, aby se zapojila do probíhající veřejné konzultace k ochraně ovzduší ČR. Veřejná diskuse probíhá vyplněním dotazníku  v termínu do 15. srpna 2021.
Více informací včetně dotazníku je zveřejněno zde:https://www.mzp.cz/cz/news_20210701_MZP-otevira-verejnou-konzultaci-k-ochrane-ovzdusi-v-CR.
Zveřejnila: Helena Moudrá