Veřejně závazné vyhlášky obce - zpoplatnění odpadové hospodářství

Zveřejněno dne 22. listopadu 2021

Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 18.11.2021 byly vydané obecně závazné vyhlášky obce, které se týkají poplatků odpadového hospodářství v obci Petrovice. Zastupitelstvo obce vydává obecně závazné vyhlášky dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláškou č. 1/2021 se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2020 vydaná dne 17. prosince 2020 na základě ustanovení § 17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláškou č. 2/2021 se stanovuje místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství od 1.1.2022. Vyhláška je vydaná na základě § 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.   

Uvedené obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá