Veřejný průzkum - internetové připojení v domácnostech ČR

Zveřejněno dne 05. srpna 2019

Na žádost Krajského úřadu Kraje Vysočina zveřejňujeme dotazník k veřejnému vyplnění. Dotazník se skládá z 15 otázek, k vyplnění je zveřejněn zde: https://grantthornton.eu/pruzkumint/. Dotazník je možné vyplnit do 22. srpna 2019. 

V rámci splnění cíle Evropské komise, aby 50 % evropských domácností mělo internetové připojení rychlejší než 100Mbit/s, představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu záměr spolupracovat s kraji na administraci finančních prostředků Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V současné době realizuje společnost Grant Thornton Advisory pro Ministerstvo průmyslu a obchodu průzkum, jehož cílem je zjištění skutečné poptávky domácností po internetu.

Výsledky průzkumu budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nového Národního plánu rozvoje vysokokapacitních sítí (2020+). 

Zveřejnila: Helena Moudrá