Vlícovací body - upozornění

Zveřejněno dne 01. dubna 2022

Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, bylo krajům uloženo zpracování digitální technické mapy. V rámci tohoto projektu je území kraje podrobně mapováno geodeticky a to pomocí automobilů i letecky. V rámci přípravy budou na vybraná místa v kraji umístěny "vlícovací body" a to nejčastěji nastříkáním na povrch komunikací - viz obrázek v příloze.

Kraj Vysočina o této skutečnosti občany informuje a žádá, aby v případě, že se s uvedeným značením setkají, toto nechaly zachováno a nesnažily se jej odstranit.

Více informací o přípravě Digitální technické mapě Kraje Vysočina je zveřejněno zde: https://storymaps.arcgis.com/stories/0fab20339fb1427ea3ae4f35ce943aed

Zveřejnila: Helena Moudrá