VOLBY do zastupitelstev obcí - informace

Zveřejněno dne 16. května 2022

Volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a jeho městských částí se budou konat ve dnech 23. a 24. září 2022. Rozhodnutí prezidenta republiky bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů ČR č. 81/2022, částka 44.

Informace pro kandidáty a veřejnost včetně vzorů kandidátních listin a jejich povinných příloh jsou zveřejňovány zde: https://www.kr-vysocina.cz/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-parlamentu-cr-2022/ds-305012/p1=117960

Počet členů zastupitelstva obce, které vzejde z podzimních voleb, stanovuje stávající zastupitelstvo obce a to nejpozději do 30.6.2022. Zastupitelstvo obce Petrovice tak učiní na svém zasedání konaném dne 16.6.2022. Při stanovení počtu členů zastupitelstva obce se přihlíží k počtu obyvatel a k velikosti územního obvodu. Pro obce do 500 obyvatel § 68 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, stanoví rozmezí 5 až 15 členů. Stávající zastupitelstvo obce má 9 členů.

Zveřejnila: Helena Moudrá