Volby do ZO - překážka ve výkonu volebního práva

Zveřejněno dne 21. září 2022

V souvislosti se zvyšujícím se počtem osob s onemocněním covid-19 vydalo Ministerstvo vnitra ČR stanovisko, kterým upozorňuje, že volební zákony upravují i překážky výkonu práva volit. Omezení osobní svobody z důvodu ochrany veřejného zdraví představuje jednu z těchto překážek a tato překážka je naplněna tím, že je voliči nařízena izolace. Význam izolace spočívá v oddělení fyzické osoby od ostatních fyzických osob.   

V případě, že je voliči prokazatelně nařízena izolace (krajskou hygienickou stanicí nebo praktickým lékařem) z důvodu onemocnění covid-19, a toto opatření trvá po dobu hlasování, nemůže volit. Překážka platí nejenom ve volební místnosti, ale i pro hlasování do přenosné volební schránky.

V případě nejasností si u svého praktického lékaře nebo orgánu ochrany veřejného zdraví ověřte, zda Vám byla izolace nařízena.

Zveřejnění stanoviska: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx

Zveřejnila: Helena Moudrá