Výroční zpráva Kraje Vysočina za rok 2018

Zveřejněno dne 24. června 2019

Výroční zpráva Kraje Vysočina za rok 2018 je zveřejněná na www.kr-vysocina.cz/vyrocni-zpravy

Výroční zpráva obsahuje ucelené informace o Kraji Vysočina a o činnosti krajského úřadu v roce 2018.