Výsledek Tříkrálové sbírky 2024

Zveřejněno dne 22. ledna 2024

Dne 22.01.2024 byla rozpečetěna pokladnička Tříkrálové sbírky 2024 Charity České republiky v obci. Pokladničku rozpečetili a finanční hotovost společně sčítali zástupce pořadatele sbírky a obecního úřadu. Vybraná hotovost činí 9.143,-- Kč. Výsledky jsou zveřejňovány zde: https://www.trikralovasbirka.cz/.

Poděkování patří především všem dárcům a paní Martině Suchnové, která s dětmi koledovala.

Zveřejnila: Helena Moudrá